Mobile Reporting Solution

Od 20 lat tworzymy systemy CRM

O nas

MRS powstał w 1997 roku i pierwszy raz został wdrożony w 1998 roku, aby w pełni zautomatyzować procesy sprzedażowe oraz marketingowe firmy. Głównym zadaniem systemu jest umożliwienie wygodnej i szybkiej pracy Przedstawiciela w terenie z dostępem do wszystkich aktualnych zasobów Firmy. Kierownictwu natomiast umożliwia natychmiastową ocenę postępów pracy i jej efektywność.

                Najnowsza wersja MRS-u został napisana w technologii html5, umożliwiając pracę na dowolnym urządzeniu poprzez wykorzystanie przeglądarki internetowej, zarówno w trybie online jak i offline.

 • “System MRS to bardzo dobre rozwiązanie do raportowania i mierzenia efektywności wykonywanej pracy Przedstawicieli Handlowych. Jest on prosty w obsłudze i bardzo intuicyjny, a dzięki bardzo dobremu kontaktowi i świetnej obsłudze klienta w łatwy i szybki sposób można wprowadzać niezbędne zmiany czy zoptymalizować raporty do oczekiwanych wersji.”

  — Navo Orbico

 • “MRS to system łatwo dostosowywany do indywidualnych potrzeb klienta, na bieżąco rozbudowywany, korygowany i rozwijany oraz obsługiwany przez zaangażowanych pracowników.”

  — ConvaTec

 • “System MRS stanowi nieocenione narzędzie wsparcie dla naszego działu sprzedaży i marketingu. Aplikacja jest łatwa do wdrożenia, funkcjonalna w obsłudze, dostępna na wielu platformach. System charakteryzuje się dużą elastycznością i łatwością dostosowania do bieżących potrzeb.”

  — Aviko

Aplikacja Mobilna

Prosty interfejs do zbierania danych dotyczących zamówień, merchandisingu oraz materiałów POS pozostawionych w punktach, umożliwiający precyzyjne zarządzanie planami dnia jak i aktywnościami Przedstawiciela. Całość uzupełnia narzędzie, które daje możliwość tworzenia ankiet wypełnianych przez Przedstawicieli na wizytach. Narzędzie to pozwala działowi marketingu szybko i efektywnie zadawać pytania klientom poprzez pracowników struktur sprzedaży na terenie całego kraju.

Raporty WWW (Reporting engine)

Specjalnie przygotowane narzędzie raportujące, pozwalające, za pomocą predefiniowanych “cegiełek”, budować dowolne zestawienia ze wszystkich informacji zebranych przez Przedstawicieli. Na stronach www udostępniany jest mechanizm raportujący, umożliwiający stworzenie dowolnej definicji zestawienia wyjściowego odnośnie badanego zjawiska (np. sprzedaży).

Raporty subskrybowane

Direct Communication na podstawie wzorów raportów nadesłanych przez Klienta jest w stanie wygenerować dowolny raport w dowolnej postaci i wyglądzie. Tak przygotowane raporty zostają automatycznie wysyłane do wskazanych użytkowników z określoną przez Klienta częstotliwością.

Dystrybucja zamówień

Zamówienia wygenerowane przez Przedstawicieli Handlowych za pomocą aplikacji MRS mogą być automatycznie przesyłane w dowolnym formacie plików bezpośrednio do dystrybutora, bądź bezpośrednio do systemów hurtowni farmaceutycznych.

Narzędzia administracyjne

MRS to zestaw narzędzi, dzięki którym administrator systemu po stronie Klienta może dowolnie zarządzać wyglądem swojego systemu. Wszelkie zmiany wprowadzane za pomocą panelu administracyjnego już po chwili trafiają do aplikacji pracowników struktur sprzedaży, dzięki czemu firma może błyskawicznie reagować na zmiany narzucane przez rynek.

Wymiana danych

W świecie, w którym informacja i prędkość jej uzyskania są bezcenne, Direct Communication umożliwia import dowolnych danych z systemów zewnętrznych do aplikacji MRS oraz zasilenie nimi raportów wysyłanych do odbiorców systemu. MRS to pełna integracja z takimi systemami jak Baza OneKey, platforma FarmaProm, dane IMS, oraz weryfikacja i optymalizowanie trasy wykonywane przez firmę Tekom. Przesyłanie danych dotyczących wybranych Klientów do aplikacji MRS, np. informacje o limicie kredytowym, niezapłaconych fakturach, otrzymanych przez lekarza próbkach leków – umożliwia błyskawiczną aktualizację wiedzy Przedstawicieli odnośnie odwiedzanych przez nich Klientów.

MRS Map

Aplikacja MRS Map umożliwia wyświetlenie adresów oraz terenów Przedstawicieli na mapie. Z poziomu aplikacji możliwe jest zarządzanie terenem, na którym pracuje Przedstawiciel oraz szeroka analiza danych zebranych w terenie.

Raporty alarmowe

Raporty generowane w przypadku zaistnienia niepokojącej sytuacji na rynku (zbyt mała częstotliwość odwiedzin kluczowych klientów, spadek jakości pracy Przedstawiciela, etc.)

 • Główne menu aplikacji mobilnej


 • MRS działa już w 14 Państwach


 • Dashboard


 • MRS Map


 • Raporty WWW (Reporting engine)


Nasze produkty

Aplikacja MRS wspópracuje z wszystkimi naszymi produktami

PharMap Creator

Aplikacja PharMap umożliwia wizualizację na mapie Polski różnych wskaźników takich jak: sprzedaż, pokrycie terenu lekarzami określonej specjalizacji, etc. W zasadzie na mapę może nanieść dowolne wskaźniki, które posiadamy w podziale na cegiełki IMS.


Ogólnopolski informator o czasie oczekiwania na świadczenie medyczne

W Ogólnopolskim informatorze o czasie oczekiwania na Świadczenia medyczne publikowane są informacje o liczbie osób oczekujących na łóżko oraz średni czas oczekiwania.

Baza rejestrów podmiotów wykonujących działalność leczniczą

W bazie znajdziesz dane dotyczące wszystkich podmiotów, które udzielają świadczeń zdrowotnych w Polsce. Informacje obejmują przede wszystkim dane teleadresowe oraz zakres udzielanych świadczeń.

Kontakt

Serdecznie zapraszamy do współpracy

Nasz adres:

 • Direct Communication Sp. z o.o.
  Budynek Warsaw Towers
  ul. Sienna 39
  00-121 Warszawa
 • +48 603 601 708
 • piotr.przeslaw@directpl.com